Preventieve interventies in het kader van het Perisur project zijn gericht op de gehele periode van de ontwikkeling van de baby, dus vanaf vóór de zwangerschap (preconceptie periode), gedurende de zwangerschap (prenatale periode) en vóór, tijdens of na de bevalling (perinatale periode).
Drie interventies zijn geïmplementeerd in de participerende ziekenhuizen, namelijk preconceptiezorg (het preconceptiespreekuur), groepszwangerschapszorg (het SamenZwanger zorgmodel) en perinatale audits (structurele besprekingen van perinatale sterftegevallen).