Perisur Rotary Global Grant (2017-2019)

Met middelen van de Rotary Clubs Leiden en Paramaribo Residence en The Rotary Foundation richt Perisur zich op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe perinatale interventies, op het verbeteren van geboorte-uitkomsten, op het plannen van gezonde zwangerschappen en op een gezonde start voor de pasgeboren baby’s.

Gedurende de projectperiode van twee jaar worden twee hoofdactiviteiten uitgevoerd:

  • Een educatief programma, gericht op schoolkinderen, jonge vrouwen en alle burgers in gebieden met ongunstige geboorte-uitkomsten (achterstandswijken in Paramaribo, bepaalde districten). Hierbij wordt ook speciale aandacht gegeven aan specifieke risicogroepen, zoals tienerzwangerschappen en vrouwen met een medische aandoening.
  • Een zwangerschapsboekje, met informatie over gezonde zwangerschappen, veilige geboorte, gezonde leefstijl, hulpvraag etc. De zwangere vrouw kan ook eigen persoonlijke informatie in het zwangerschapsboekje opnemen.

 

              

Perisur UTSN (2014-2017)

Het Perisur twinningproject, met drie Surinaamse en drie Nederlandse samenwerkingspartners, werd gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland via de Twinningfaciliteit Suriname Nederland. In het kader van de Twinning werden Surinaamse verloskundigen en artsen getraind in de uitvoering van Perisur interventies: preconceptiezorg, SamenZwanger en perinatale audits.
Perisur UTSN kent zes samenwerkingspartners, drie Surinaamse (het Sint Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en ’s Lands Hospitaal) en drie Nederlandse (TNO Gezond Leven, de beroepsorganisatie voor Verloskundigen KNOV, en het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC).

Perisur I4D (2012-2014)

Met middelen van TNO Innovation for Development hebben de initiatiefnemers drie stakeholders conferenties gehouden in Paramaribo, gericht op foliumzuurgebruik en groepszwangerschapszorg (februari 2013), preconceptiezorg (juli 2013) en perinatale audits (november 2013). Deze conferenties hadden als doel relevante stakeholders te informeren over de doelstellingen van het project, de interventies te introduceren en vooral de haalbaarheid te bespreken. Er werden twee pilot studies uitgevoerd, namelijk een inventarisatie van de kennis over en het juist gebruik van foliumzuur door zwangere vrouwen en een needs assessment voor preconceptiezorg in Suriname.