Het SamenZwanger zorgmodel is een nieuwe vorm van prenatale zorg, waarin medische prenatale controles worden geïntegreerd met drie belangrijke componenten voor gezondheid, namelijk zelfmanagement, kennisontwikkeling en ondersteuning.

Naast reguliere één-op-één controles vindt prenatale zorg plaats in groepsverband onder leiding van getrainde verloskundigen. In groepsverband worden 10-14 zwangere vrouwen van éénzelfde zwangerschapsduur gedurende 10 sessies begeleid. Tijdens de sessies wordt uitgebreid ingegaan op onderwerpen die van belang zijn voor zwangere vrouwen en hun baby’s. Zwangere vrouwen wisselen kennis uit en ondersteunen elkaar. Er is meer ruimte voor vragen en er kan langer over iets doorgepraat worden. Hierdoor zijn zwangere vrouwen actief betrokken bij het prenatale zorgproces.

Voor vragen over SamenZwanger of voor het aanmelden voor deelname kunt u contact opnemen met coördinator Griselda Vliet-van der Leeuw.

+597 760 4000 Stichting Perisur
+597 760 4444 Sint Vincentius Ziekenhuis
+597 760 5555 Diakonessenhuis
+597 760 6666 ’s Lands Hospitaal

Bekijk video op YouTube.