Perisur (Perinatale Interventies Suriname) wordt gecoördineerd door dr. Ashna Hindori-Mohangoo met ondersteuning van een Stichtingsbestuur. De Perisur interventies staan onder supervisie van een stuurgroep in Suriname (voorzitter ir. Manodj Hindori) en een adviesgroep in Nederland (voorzitter dr. Symone Detmar).

Het Stichtingsbestuur Perisur

Ir. Manodj Hindori, voorzitter
Dr. Ashna Hindori-Mohangoo, secretaris
Drs. Malthy Jaharia-Sietaram, penningmeester
Drs. Glenn Oehlers, lid
Dr. Antoon Grunberg, lid

Stuurgroep Perisur

Ir. Manodj Hindori, algemeen directeur Sint Vincentius Ziekenhuis, voorzitter
Drs. Julian Pengel, medisch directeur Diakonessenhuis
Drs. Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur ’s Lands Hospitaal
Drs. Elizabeth Sheombar, huisarts, coordinator Preconceptiezorg
Zr. Griselda Vliet-van der Leeuw, verloskundige, coordinator SamenZwanger
Drs. Malthy Jaharia-Sietaram, gynaecoloog, coordinator Perinatale Audits
Dr. Ashna Hindori-Mohangoo, epidemioloog, projectleider

Adviesgroep Perisur

Dr. Symone Detmar, manager TNO Gezond Leven, voorzitter
Dr. Marlies Rijnders, verloskundige onderzoeker TNO Gezond Leven, trainer SamenZwanger
Mw. Inger Aalhuizen, MSc, beleidsmedewerker KNOV, trainer Preconceptiezorg
Dr. Hajo Wildschut, gynaecoloog met pensioen, trainer Perinatale Audits

Het Perisur-Lobi Rotary Global Grant Team

Dr. Ashna Hindori-Mohangoo, Stichting Perisur, projectmanager
Ir. Manodj Hindori, Rotary Club Paramaribo Residence, Stichting Perisur
Mw. Ineke Bendter-Adams, Rotary Club Paramaribo Residence
Mw. Margriet Nouh Chaia-van Dijk, Rotary Club Paramaribo Residence
Dr. Matty Crone, Rotary Club Leiden
Dr. Symone Detmar, Rotary Club Leiden
Prof.dr. Pauline Verloove-Vanhorick, Rotary Club Leiden
Mw. Inger Aalhuizen, beleidsmedewerker KNOV, trainer
Mw. Mayrani Budhram, Stichting Perisur
Mw. Patricia Arrias, Stichting Lobi Health Center
Mw. Nensy Bandhoe, Stichting Lobi Health Center
Mw. Mahalia Breidel, Stichting Lobi Health Center
Hr. Joey Landsdorf, Stichting Lobi Health Center
Hr. Omar Overman, Stichting Lobi Health Center
Drs. Kenneth Slijngard, Stichting Lobi Health Center

Perisur partners