Het verlies van een ongeboren of pasgeboren baby veroorzaakt een intens verdriet. Perisur ondersteunt de begeleiding van rouwende ouders met dit grote verlies. Hoe kunnen ouders in deze traumatiserende omstandigheden professioneel goed worden begeleid?

Waaraan hebben zij behoefte? Perisur organiseert trainingen voor perinatale zorgverleners om rouwende ouders optimaal te kunnen begeleiden.

Voor vragen over begeleiding bij rouwverwerking bij perinatale sterfte kunt u contact opnemen met coördinator zr. Hellen Wesenhagen-Doerga, obstetrie-gynaecologie verpleegkundige.