Perinatale audits zijn structurele besprekingen van achtergronden van perinatale sterfte, dat wil zeggen van alle doodgeborenen en overleden neonaten. Tijdens een perinatale audit analyseren alle betrokken zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg. Het gaat om vragen als: Hebben de zorgvragers inderdaad goede zorg gekregen of zijn er momenten geweest waarop de zorg anders of beter had gekund? Wat moet worden veranderd worden om betere zorg te kunnen verlenen?

Tijdens de besprekingen is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de betrokken zorgverleners elkaar verwijten maken (blaming and shaming), maar om factoren te identificeren die de zorg voor zwangere vrouwen en hun baby’s kunnen verbeteren.

Voor vragen over perinatale audits kunt u contact opnemen met coördinator drs. Malthy Jaharia-Sietaram, gynaecoloog.